Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 2 xã Quan Hồ Thẩn

Thôn Lao Chải - Xã Quan Hồ Thẩn - Huyện Si Ma Cai - Tỉnh Lào Cai
0865197866